بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

رگ رگ است این آب شیرین و آب شور

شماره پرسش: ۳۰۹۴۹
تاریخ ارسال پرسش: ۱۱:۳۸:۳۲ ۱۴۰۰/۲/۲۲
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی