بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

مخاطب قرآن، مردان یا همه مردم؟

شماره پرسش: ۳۲۶۷۸
تاریخ ارسال پرسش: ۲۱:۰۲:۲۷ ۱۴۰۱/۱/۳۰
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی