بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

خطر غرب‌زدگانِ گرفتار نئولیبرالیسم

شماره پرسش: ۳۵۵۸۲
تاریخ ارسال پرسش: ۰۹:۰۹:۴۰ ۱۴۰۲/۴/۲۴
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی