بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

نسبت روحانیت با مردم

شماره پرسش: ۳۷۳۶۶
تاریخ ارسال پرسش: ۱۱:۱۱:۵۹ ۱۴۰۳/۱/۲۳
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی