بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

عرایض بنده باید نظر به عالَمی داشته باشد که هنرمند واقعی طالب آن عالَم است

شماره پرسش: ۵۰۶۵
تاریخ ارسال پرسش: ۰۹:۳۰:۰۰ ۱۳۹۲/۴/۲۰
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی