بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

در مورد منع ورود بچه ها به مساجد

شماره پرسش: ۵۹۸۵
تاریخ ارسال پرسش: ۰۷:۰۰:۰۰ ۱۳۹۲/۷/۲۰
دسته بندی ها: سایر موضوعاتمسجد
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی