بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

عدم توصیه ای یکسان نسبت به تحصیلات حوزوی خواهران

شماره پرسش: ۶۱۵۴
تاریخ ارسال پرسش: ۰۶:۰۰:۰۰ ۱۳۹۲/۸/۷
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی