بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

کربلا یعنی ایمان و خرد و عمل به هنگام "2"

کربلا یعنی ایمان و خرد و عمل به هنگام "2"
نویسنده: اصغر طاهرزاده