بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

کربلا یعنی، ایمان و خرد و عمل به هنگام "1"

کربلا یعنی، ایمان و خرد و عمل به هنگام "1"
نویسنده: اصغر طاهرزاده