بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

در رثای شهید آرمان علی‌وردی و همه شهدای عزیز جنگ ترکیبی اخیر