بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

جریان روشنفکری و تقابل آن با تمدن‌سازی غدیر و کربلا(2)-نقدی بر مقاله ی علی اصغر غروی در روزنامه ی بهار