بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
  • ماه محرم_امام حسین ع
  • یاد داشتهایی در رابطه با کربلا و حضرت امام حسین علیه السلام
  • معنای درک حضور تاریخی اصحاب امام حسین علیه السلام
  • سوره تغابن
  • غزل شماره 126- ما و آغازی دیگر در این محرم !
آخرین جلسه بارگذاری شده:
معنای درک حضور تاریخی اصحاب امام حسین علیه السلام(4) (03/04/30)
آخرین جلسه بارگذاری شده:
آغاز تفکر در بستر سوره تغابن (03/04/09)
آخرین جلسه بارگذاری شده:
آقای دکتر جلیلی و سیاستی که عین دیانت است(03/04/11)
آخرین جلسه بارگذاری شده:
شناخت انسان از خود در زمانه جدید- جبهه فرهنگی(03/03/09)