بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

انتقام جهان استکباری از انقلاب اسلامی(سؤالات مجله سوره )--------تحلیلی بر اغتشاشات اخیر(سال1401)