بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

6و8و26 فروردین 1367 -پیام های امام "ره" به آقای منتظری