بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

۲۲ آذر ۱۳۶۷- اهدانامه به آقای علی خمینی (اهدای کتاب صحیفه سجادیه)