بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

۱۴ شهریور ۱۳۶۷-پیام امام خمینی(ره) به ملت مسلمان و علمای پاکستان (شهادت سید عارف حسین حسینی)