بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

یادداشت: «جایگاه معرفتی شب قدر» و «معنای درک شب قدر»