بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

نسبت حضرت حق با مخلوقات تامّ و تمام است

شماره پرسش: ۱۲۴۰۱
تاریخ ارسال پرسش: ۰۴:۱۵:۰۲ ۱۳۹۴/۳/۱۹
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی