بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

روشنفکران دین را از حالتِ قدسی به حالتِ عرفی تبدیل می کنند

شماره پرسش: ۲۴۲۹۲
تاریخ ارسال پرسش: ۰۴:۱۴:۲۶ ۱۳۹۸/۳/۱۷
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی