بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

هرچند در این جنگ، تلفاتی بس سهمگین در میان داریم

شماره پرسش: ۲۶۵۶۷
تاریخ ارسال پرسش: ۰۶:۱۹:۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی