بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

بستن مساجد چرا؟!!!!

شماره پرسش: ۲۶۸۴۸
تاریخ ارسال پرسش: ۱۲:۲۰:۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی