بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

به صحرا بنگرم، صحرا تِه بینم

شماره پرسش: ۳۰۷۵۸
تاریخ ارسال پرسش: ۰۶:۵۸:۵۵ ۱۴۰۰/۱/۲۶
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی