بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

معنای حضور تاریخی و درک حضور خود در آن تاریخ

شماره پرسش: ۳۵۹۴۸
تاریخ ارسال پرسش: ۰۶:۱۰:۲۲ ۱۴۰۲/۶/۲۵
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی