بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

 مانند احساسِ فتح خرمشهر

شماره پرسش: ۳۷۳۸۸
تاریخ ارسال پرسش: ۰۳:۴۸:۴۱ ۱۴۰۳/۱/۲۶
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی