بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

تاثیر اعمال نیابتی برای متوفی

شماره پرسش: ۴۹۸
تاریخ ارسال پرسش: ۰۶:۰۰:۰۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی