بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

انتقادهای بدونِ راه‌کار و غفلت از شرایط تاریخی ، همان قُرزدن است.

شماره پرسش: ۸۸۵۱
تاریخ ارسال پرسش: ۰۵:۰۰:۰۰ ۱۳۹۳/۳/۱۵
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی