بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

مدیریت غربی در فضای تنازع بقاء شکل گرفته است

شماره پرسش: ۹۳۵۷
تاریخ ارسال پرسش: ۰۵:۰۰:۰۰ ۱۳۹۳/۴/۲۵
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی