بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

امیر المومنین علی(ع) ،حضرت زهرا(س) - سقیفه ( رجوع به هویت شیعه در تاریخ اسلام)