بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

حضور در جمعِ سجاده‌نشینانِ خط‌شکن، در کاروان راهیان نور