بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

تشییع‌کنندگان شهدای مدافع حرم، این متفکرانِ بزرگ تاریخ امروزین