بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

رازی که زهیربن_قین از حضور تاریخی کربلا متوجه شد