بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

در رثای انقلاب اسلامی و امام شهدا و بهاری که در پیش است