بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
  • ازدواج امام علی ع و حضرت فاطمةالزهراس _ روز ازدواج
  • شرح غزل 114
  • شهادت امام جواد الائمه ع
  • سخنرانی رهبری در مرقد امام خمینی در خرداد1401
  • انقلاب اسلامی و فهم امام خمینی از انسان و جهان مدرن
  • در سوک حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و باز در زمان غیبت،...
  • تذکرة الاولیاء عطارنیشابوری
  • نگاهی گذرا به سوره والعصر
آخرین جلسه بارگذاری شده:
مروت و نتایج اجتماعی آن(01/04/13)
آخرین جلسه بارگذاری شده:
آفات تقلیل دینداری به تجربه دینی (01/04/12)
آخرین جلسه بارگذاری شده:
جایگاه ایثارها در مسیر انس با خدا (01/04/11)
آخرین جلسه بارگذاری شده:
نگاه سلوکی به انقلاب اسلامی و سخنان مقام معظم رهبری در مرقد امام- 3 (01/03/30)