بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
نوشتارهای سایت
تعداد نمایش

۷ اردیبهشت ۱۳۶۸-نامه به آقای علی مشکینی (انتخابات حوزه علمیه قم)

۹ اردیبهشت ۱۳۶۸-نامه به رئیس مجلس خبرگان (متمم قانون اساسی و عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری)

وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره)

مقدمه --- ما و امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه» و حضور در آینده