بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
نوشتارهای سایت
تعداد نمایش

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 106-چشم‌انداز توحیدی و انتظاری زندگی‌ساز

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 105- سرّی‌ترین راز این تاریخ

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 104- بهشت‌آفرین شیرین‌تر است

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 103 - انقلاب اسلامی و صومعه‌ای که در پیش است

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 102 - انقلاب اسلامی و افقی که در پیش است

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 101 - حضور در موطن وجودی خود

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 100 - مرا از تو است هر دم تازه عشقی

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 99 - جستجوی خود در جهانِ یاران دیروز

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 98 - آینده‌ای که در شُرف آمدن است

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 97 - زدیم بر صف رندان و هرچه باداباد

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 96 - بودنی ماورای غم‌ها و شادی‌ها

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 95 - چشم‌اندازی بدون تعیّن چیزی

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 94 - حضوری پیشا عقلی در محضر حضرت محبوب

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 93 - قصّه‌ی غیاب و حضورِ محبوب ازلی

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 92 - معجزه‌ی اشک در شهادت حاج قاسم سلیمانی

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 91 - حضوری ماورای مرگ و شهادت

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 90 - بهترین نحوه‌ی «بودن» در زیر سایه‌ی پیامبر خدا”صلی الله علیه و آله"

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 89 - رخداد اربعینی و راهی دیگر در تاریخی دیگر

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 88 - مراحل مختلف حضور سلوکی در تاریخ

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 87 - حضور در جهانی به وسعت حضور اراده‌ی الهی در این تاریخ

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 86 - سخنان طلایی این روزگار

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 85 - سحر امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه»، امامِ این تاریخ

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 84 - آزادی از خانقاهِ مفاهیم

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 83 - وقتی حقیقت رُخ برمی‌تابد

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 82 - آتش سوزان فراق