بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
نوشتارهای سایت
تعداد نمایش

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 116- زیباترین ناز و دلکش‌ترین عتاب

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 115- «اهل الله»؛ رشته‌های اُنس با خدا

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 114- در جستجوی سعادت در این تاریخ

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 113- اوج استقرار

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 112- معنای زندگی توحیدی

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 111- «حضوری» در عین «غیاب»

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 110- ما و جامِ جمِ دوران

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 109- در جستجوی محبّت گمشده

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 108 - ما و سرگردانیِ تاریخی این دوران

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 107- دلِ شکسته و بزرگ‌ترین عطای الهی

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 106-چشم‌انداز توحیدی و انتظاری زندگی‌ساز

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 105- سرّی‌ترین راز این تاریخ

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 104- بهشت‌آفرین شیرین‌تر است

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 103 - انقلاب اسلامی و صومعه‌ای که در پیش است

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 102 - انقلاب اسلامی و افقی که در پیش است

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 101 - حضور در موطن وجودی خود

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 100 - مرا از تو است هر دم تازه عشقی

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 99 - جستجوی خود در جهانِ یاران دیروز

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 98 - آینده‌ای که در شُرف آمدن است

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 97 - زدیم بر صف رندان و هرچه باداباد

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 96 - بودنی ماورای غم‌ها و شادی‌ها

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 95 - چشم‌اندازی بدون تعیّن چیزی

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 94 - حضوری پیشا عقلی در محضر حضرت محبوب

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 93 - قصّه‌ی غیاب و حضورِ محبوب ازلی

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 92 - معجزه‌ی اشک در شهادت حاج قاسم سلیمانی