بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
نوشتارهای سایت
تعداد نمایش

انقلاب اسلامی و اتصال زمین به ملکوت

فرهنگ انتظار و به ظهورآمدنِ معنای حقیقی انسان

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 122- سلوکی در راستای جمع سوزِ «دل» و «امید» به آینده

نگاهی پدیدارشناسانه به پدیده «مقاومت»

شهید حاج قاسم سلیمانی؛ سرّی از اسرار تاریخی ما

اعتکاف در امروز تاریخ ما

برکات نظر در نسبت بین «وجودِ نفس» با «صِرفُ‌الوجود»

ما و نیاز امروزینِ ما به پیامبر خدا«صلوات‌الله‌علیه‌وآله»

قسم احوال (شرح منازل السائرین)

انقلاب اسلامی؛ طلوعی تاریخی در 22 بهمن سال 57

ما و حضوردر راهپیمایی 22 بهمن امسال

در 22 بهمن امسال خواهید دید چه اندازه خداوند در صحنه خواهد بود

ماه رجب و عبور از سکرات نیهیلیسم

بزرگ‌ترین نتیجه اعتکاف امروزین

ایّام البیض و امید نسبت به آینده‌ای روشن

بحران مسئله انسان و جواب قرآن به آن بحران 

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 121- در انتظار آن نرگس مستانه و برگشت به «وجود»

ماه رجب و نظر به نیت امروزین ما

جوانان ما و تولدی که در پیش است

جهان مدرن و غفلت از عوالم طولی

تقابل فجور و تقوا و بحرانِ مسئله انسان در فهم خود و جواب قرآن به آن(تفسیر آیات7و8سوره شمس)

تفسير انفسی سوره مرسلات و اشاره‌های قدسی

باز آوینی ها در حال تولد می باشند

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 120- راه نجات از روزمرّگی‌ها

حاج قاسم سلیمانی انسانی به وسعت انسانیت همه انسان‌ها