بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

روحانیون، اسلام را در همه‏‌ى ابعادش حفظ کرده‌‏اند

نمایش چاپی