بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

عظمت کار مقام معظم رهبری را مدّ نظر قرار دهید که از علم، عدول نکردند ولی آن را در بستر بومیِ خودمان دنبال نمودند.

شماره پرسش: ۳۱۰۹۵
تاریخ ارسال پرسش: ۰۱:۰۳:۴۶ ۱۴۰۰/۴/۴
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی