بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

قضاوت در مورد آقای دکتر داوری بسیار مشکل است

شماره پرسش: ۳۶۴۳۰
تاریخ ارسال پرسش: ۱۳:۳۸:۲۳ ۱۴۰۲/۹/۱۰
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی