بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

۹ بهمن ۱۳۶۷- نامه به مدیر عامل صدا و سیما (اعتراض به توهین به مقدسات و تنبیه عاملین آن)