بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

۲۳ آبان ۱۳۶۷-نامه به آقایان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی (احداث مصلای تهران)