بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
نوشتارهای سایت
تعداد نمایش

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 60 - حضرت خیال، محل رؤیت محبوب ازلی

پاس‌داشتِ آزادی در جمهوریت انقلاب اسلامی

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 59 - انس با خدای حاضر

تفکر در خویشاوندی فلسفه اسلامی و یونانی

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 58 - عید فطر امکان نظر به مثال نورانی

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 57 - تقدیم به همسران شهدا خصوصاً همسران شهدای مدافع حرم

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 56 - رسم عاشقی به طریقی دیگر

نظر به ماهیت تکنیک

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 55 - زندگی با وجه یمینی

گوش‌سپردن به ندایِ بی‌صدای انقلاب اسلامی

زمان_شناسی و نظر به فطرت تاریخیِ ما در انقلاب اسلامی

«صداقت در خانواده»

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 54

ما و جریان‌هایی که از اصالت‌های تاریخی انقلاب غفلت دارند

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 53 - عشق اتفاق بزرگ زندگی

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 52

تفکر با حقیقت انقلاب اسلامی

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 51 - زیباترین غم

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 50 - بازگشت به صدای درون

شرح غزلیّات حافظ -غزل شماره 49 - راز طرح اشتیاق و سوز شبانه

شرح غزلیّات حافظ -غزل شماره 48 - برکات وجود آصف عهد یا زعیم دوران

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 46

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 47

سخنانی ماوراء قصد مؤلف

گزینشی ازکتاب «فلسفه‌، سیاست و خشونت» از دکتر داوری