بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
نوشتارهای سایت
تعداد نمایش

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 126- ما و آغازی دیگر در این محرم !

نظر به ظرفیت‌های بشرِ جدید و راه معنابخشی به آن در افق تمدن اسلامی

اکنون ما چه اکنونی است؟

صد پرسش از حکمت‌های حضور در «جهان بين دو جهان»

بشر جدید؛ نهایی‌ترین حضور و نهایی‌ترین توهّم

بشر جدید، کربلا، عالی‌ترین حضور نزد خود

ما و نیست‌انگاری

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره  125- خطر مقدسین روحانی  نما

کربلا؛ اَبَر روایاتی برای فردای ما

کربلا و رازی که شهدا متوجه آن بودند در بستر «ایمان» و «امید»

کشف حجاب یا انتحارِ روانی؟!

خطر غرب‌زدگانِ گرفتار نئولیبرالیسم

آیا برهوتی در پیش است؟!!

توحیدِ آخرین دین؛آینده انسان و یا آینده تکنولوژی؟

و این یعنی «غدیر» و این یعنی حبّ علی«علیه‌السلام»

«غدیر» و نظر به انسانیتِ نهفته جان‌ها

غرب‌زدگی و خطرِ غفلت از خودی

منازل اصیل حضور در تاریخ انقلاب اسلامی

«مرده بدم زنده شدم؟»

آفات دوری از افق شخصیتی حضرت امام خمینی

نسبت «خود» با «وجود» و با تاریخ

سوره «العلق» و شروع تاریخی نو

راز غرب‌زدگی و قدرت توهّم

بشارت تاریخی ما

دوست‌داشتنی‌ترین حضور