بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
نوشتارهای سایت
تعداد نمایش

ما و انتخابات پیش رو و نسبتی که با نامزدها داریم

امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و بازگشت خدا به سیاست و تاریخ

شورای نگهبان و قدمی به جلو به سوی آرمان های انقلاب

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 98 - آینده‌ای که در شُرف آمدن است

عید فطر و شروعی دیگر

انقلاب اسلامی، طلوع جهانی بین دو جهان، تفکر در مواجهه با متفکران و فهم ایران و انقلاب

شب قدر و حضور در اکنونِ بیکرانه خود

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 97 - زدیم بر صف رندان و هرچه باداباد

زبانِ اصیل قرآن و بسطِ وجود انسان

با دعا در آغوشِ خدا

ماه رمضان و معنای گمشدنِ خدا در مسیر روزه‌داری

زبان قرآن، اصیل ترین زبان

سوره جاثیه و راز زمین‌گیری امّتها

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 96 - بودنی ماورای غم‌ها و شادی‌ها

در رثای انقلاب اسلامی و امام شهدا و بهاری که در پیش است

بعثت پیامبر خدا «صلوات‌الله‌علیه‌وآله» وراهی گشوده در جهانی بیکرانه

حساسترین‌نکات‌در‌انتخابات‌پیشِ‌رو

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 95 - چشم‌اندازی بدون تعیّن چیزی

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 94 - حضوری پیشا عقلی در محضر حضرت محبوب

ماه رجب و رازی برای زندگی

رونمایی و نظر به روح کتاب «شهود زیبایی و خلق اثر هنری»، اثر آقای دکتر مهدی امامی‌جمعه

ماه رجب، ماه حضور در عالَم به حضور خدا

نگاهی کوتاه به نقش تاریخی امام_هادی(ع)

حوالت تاریخی عقل تکنیکی و جایگاه انقلاب اسلامی

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 93 - قصّه‌ی غیاب و حضورِ محبوب ازلی