بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
نوشتارهای سایت
تعداد نمایش

دروغ بزرگ این زمانه

امام هادی(ع) ( رجوع به هویت شیعه در تاریخ اسلام)

امام جواد (ع) ( رجوع به هویت شیعه در تاریخ اسلام)

امام رضا (ع) ( رجوع به هویت شیعه در تاریخ اسلام)

امام کاظم (ع) ( رجوع به هویت شیعه در تاریخ اسلام)

امام صادق (ع) ( رجوع به هویت شیعه در تاریخ اسلام)

امام محمد باقر(ع) ( رجوع به هویت شیعه در تاریخ اسلام)

امام سجاد (ع) ( رجوع به هویت شیعه در تاریخ اسلام)

امام حسین (ع) ( رجوع به هویت شیعه در تاریخ اسلام)

امام حسن(ع) ( رجوع به هویت شیعه در تاریخ اسلام)

امیر المومنین علی(ع) ،حضرت زهرا(س) - سقیفه ( رجوع به هویت شیعه در تاریخ اسلام)

سوره انشراح؛ امید و پله‌پله تا ملاقات خدا(جلسه سوم)

سوره «انشراح» و حضوری بعد از حضور(جلسه دوم)

نظر به «ایمان» و «امید» و عبور از کذب زمانه

طوفانی بس انسان‌ساز

ما و انقلاب اسلامی و بهترین حضور در نزد خود

آری! منکر ذات خویش میشود

ما و جوانان‌مان و شرح صدری که نیاز است

نظر به ظرفیت‌های بشرِ جدید و راه معنابخشی به آن در افق تمدن اسلامی

حجاب در کدام بستر «آری»، و در کدام بستر «نه»؟

و باز، از حقیقت گمشده

نسبت شاکله انسان و تربیت او

و باز «نماز» و باز حضوری برتر

سوره مبارک «الضحی» و حضوری برتر از حضور دیروزین

آری! خداوند به سخن در آمده