بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

افراط و تفریط هر دو بد است

شماره پرسش: ۶۶۸۰
تاریخ ارسال پرسش: ۰۶:۰۰:۰۰ ۱۳۹۲/۹/۱۹
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی