بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

کربلا و رازی که شهدا متوجه آن بودند در بستر «ایمان» و «امید»