بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
مشاهده همه گفتارها
تعداد نمایش

میزگرد

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۴/۷

شرح خطبه ی 65

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۲۱

شرح خطبه ی 49

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۳

شرح خطبه ی 161

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 221

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی منافقین

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 186

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۳

شرح خطبه ی 164

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۳

شرح خطبه ی 163

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۳

شرح خطبه ی 162

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۳

شرح خطبه ی 5

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

شرح خطبه ی 193(خطبه ی متقین)

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

شرح خطبه ی 2

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

شرح خطبه ی 4

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۱۳

شرح خطبه ی 1

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۱۳

شرح خطبه ی 111

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۵

شرح خطبه ی 223

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۵

شرح خطبه ی 222

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۵

شرح خطبه ی 230

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۵

شرح خطبه ی 224

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۵

شرح خطبه ی 87

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۳

شرح خطبه ی 86

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۳

شرح خطبه ی 83

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۲

شرح نامه ی 31

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

تفسیر سوره ی مرسلات

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳