بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
مشاهده همه گفتارها
تعداد نمایش

تذکر به عقل تکنیکی

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

تفسیر سوره ی یوسف

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۰

تفسیر سوره ی کهف

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۸

تفسیر سوره ی قیامت

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۶

تفسیر سوره ی قلم

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۶

تفسیر سوره بروج

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

تفسیرسوره فجر

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

تفسیر سوره مطففین

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

تفسیر سوره انشقاق

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

شرح زیارت جامعه کبیره

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۴/۳۰

میزگرد

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۴/۸

اعتکاف رمضان 96

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۴/۴

شرح خطبه ی 65

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۲۲

ماه رمضان 96

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۴

شرح خطبه ی 49

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۳

شرح خطبه ی 182

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۰

شرح خطبه ی 161

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 221

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی منافقین

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 186

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 164

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 163

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 162

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴