بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
مشاهده همه گفتارها
تعداد نمایش

اعتکاف رجب 1395

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

اعتکاف رجب 1393

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

اعتکاف رجب 1392

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

اعتکاف رجب 1391

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

اعتکاف رجب 1390

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

اعتکاف رجب 1389

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

اعتکاف رجب 1388

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

اعتکاف رجب 1387

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

اعتکاف رجب 1386

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

اعتکاف رجب 1385

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

ماه رجب

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

تفسیر سوره حمد

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۹

تفسیر سوره ی مؤمن

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۶

تفسیر سوره ی فرقان

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۶

تفسیر سوره ی تغابن

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۶

تفسیر سوره ی یوسف

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۶

تفسیر سوره ی نساء

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۶

تفسیر سوره ی انعام

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۶

شرح کتاب مقالات استاد شجاعی

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷