بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
مشاهده همه گفتارها
تعداد نمایش

تفسیر سوره ی قیامت

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۶

تفسیر سوره ی قلم

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۶

تفسیر سوره بروج

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

تفسیرسوره فجر

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

تفسیر سوره مطففین

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

تفسیر سوره انشقاق

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

شرح زیارت جامعه کبیره

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۴/۳۰

میزگرد

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۴/۸

شرح خطبه ی 65

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۲۲

ماه رمضان 96

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۴

شرح خطبه ی 49

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۳

شرح خطبه ی 161

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 221

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی منافقین

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 186

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 164

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 163

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 162

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 5

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

شرح خطبه ی 193(خطبه ی متقین)

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

شرح خطبه ی 2

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

شرح خطبه ی 4

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۱۳

شرح خطبه ی 1

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۱۳

شرح خطبه ی 111

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۶

شرح خطبه ی 223

بروزرسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۶